Vítáme vás na webu
obce Dolánky nad Ohří

Změna velikosti písma

Krátce o naší obci

Obec leží 5 km jižně od Terezína v malebné kotlině na prvém břehu Ohře. Původní jméno Dolany je připomínáno v nejstarší dochované větě, jež byla vepsána r. 1051 na zakládací listinu kapituly litoměřické.

Dominantu obce tvoří kostel sv. Jiljí, původně gotický, později barokně přestavěný proslulým architektem Ant. della Portou. 
U kostela stojí barokní zvonice a pozdně barokní fara.

Zobrazit více

Obec

 

 Obec získala dotaci za účelem realizace projektu "Protipovodňová opatření obce Dolánky nad Ohří" - CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011109

Účelem dotace je zpracování digitálního povodňového plánu  pro obec a pořízení lokálního varovného systému před povodněmi.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"

Výzva k podání nabídky.pdf

Vyvěšeno na ÚD: 23.10.2020

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - PPO obce Dolánky nad Ohří.pdf

vyvěšeno na ÚD: 20.11.2020

CZ_RO_B_C.jpg