Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 19.3.2015
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Územní plán obce

Územní plán

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 21.11.2014 od 18.00hod. v prostorách školy.