Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. OZV č.12019 o místním poplatku ze psů_0001.pdf

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů  a ohňostrojů způsobujících hluk .strana 1.JPG, strana 2.JPG

1.1.2020

12.5.2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. 010139.JPG,010154.JPG,mapka.JPG

 

12.5.2016

 Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obecně závazná vyhláška č.1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy.pdf

 

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 021927.JPG 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10.3.2011
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - str. 1  
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - str. 2  
Řád veřejného pohřebiště obce Dolánky n.O.  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Oznámení

  • Poplatky za popelnice a psy na rok 2019
Poplatek Výše poplatků :
poplatek za odpad - trvale hlášená osoba 500,- Kč / osoba
poplatek za odpad - chataři, chalupáři 500,- Kč / objekt
poplatek za jednoho psa 200,- Kč / pes
poplatek za každého dalšího psa 250,- Kč / pes
Poplatky se vybírají od ledna do 28.února 2020. Každý občan je povinen tyto poplatky uhradit nejpozději do 28.února 2020.