Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PES

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PESOZNÁMENÍ

 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč za kalendářní rok

 Poplatek platí:

  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatky zůstávají ve stejné výši: za odpad 500 Kč / osobu s trv.pobytem, za psa 200 Kč ( 2 psi 450,-Kč )
Upozorňujeme také chalupáře na povinnost zaplacení poplatku 500 Kč za komunální odpad jejich nemovitosti.

 Splatnost poplatku do 28.února 2021

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

                          Platby na účet 3681165399/0800 Česká Spořitelna

Prosím pozor, při platbě přes účet je nutné uvádět Vaše číslo popisné jako variabilní symbol.

Od poplatků jsou osvobozeni občané 75 let a výše.

V hotovosti platit jen po domluvě. Pondělí 8-10, středa 15-17.