Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > POPLATEK ZA PSA 2019

POPLATEK ZA PSA 2019OZNÁMENÍ

o místním poplatku ze psů

 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

  • Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
  • V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[1])
  • Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
  • Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 

Za prvního psa

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) ze psa

100,- Kč

150,- Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu

100,- Kč

150,- Kč

 

Splatnost poplatku do 28.února 2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

platby:              - na účet 3681165399/0800 Česká Spořitelna

Prosím pozor, při platbě přes účet je nutné uvádět Vaše číslo popisné jako variabilní symbol.

V hotovosti platit jen po domluvě.