Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > MILOSTIVÉ LÉTO Amnestie sankcí !

MILOSTIVÉ LÉTO Amnestie sankcí !Datum konání:
1.11.2021
Datum ukončení:
28.1.2022

28. října odstartovalo takzvané milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat.

1

MILOSTIVÉ LÉTO
 
28. října startuje takzvané milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.
 
PRINCIPY
Zaplatí li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem , jistinu dluhu
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.
 
KTERÝCH VĚŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním
subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

Česká republika,

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,

státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,

příspěvková organizace územního samosprávného celku,

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

státní podnik nebo národní podnik,

zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění)
Pozn
Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

 
 
NA CO SI DÁT POZOR?

Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí
vymáhaných soudním exekutorem . Na daňové
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje !
Dlužník nesmí být v insolvenci.

Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021 .
Platby exekutorovi před tímto datem budou
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na
milostivé léto započítány!

Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce
využít institut milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle zákona č.
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25
 
Potřebujete poradit, zavolejte na
help linku: 770 600 800

2