OBEC Dolánky nad Ohří

Úřední deska - archiv

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26.října 2013  010449.JPG  010522.JPG

vyvěšeno: 25.9.2013                                              sejmuto: 27.10.2013
Program jednání zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří.doc 10.9.2013

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Dolánky-obnova chodíku    010143.JPG 010238.JPG vyvěšeno 12.7.2013                                                     sejmuto:30.7.2013

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona – zakázka malého rozsahu   výzva.pdf

Informace Kanalizace 2013.doc    010145.JPG vyvěšeno:29.5.2013                          sejmuto:1.11.2013

Program jednání zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří.doc 4.6.2013vyvěšeno 21.5.2013                       sejmuto:4.6.2013

KÚ ÚK Zpráva o výsledku přezkoumání PLATÍ pro r- 2012 - Dolánky nad Ohří (1-1-2012 - 31-12-2012).rtf.doc  vyvěšeno: 21.5.2013                      sejmuto:4.6.2013

Zaverecny_ucet_obec_Dolánky_2012.pdf   V04012K.rtf vyvěšeno:21.5.2013                           sejmuto:4.6.2013

Zpráva+o+uplatňování+ÚP+Dolánky.doc    Veřejná vyhláška-zpráva o uplatňování.JPG vyvěšeno:7.5.2013                             sejmuto:6.6.2013

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška.pdf vyvěšeno:26.4.2013                sejmuto:27.5.2013

NABIDKA PRODEJE POZEMKU-.doc vyvěšeno:10.3.2013                                    sejmuto:25.3.2013

OZNÁMENÍ O PRODEJI POZEMKU  NABIDKA PRODEJE POZEMKU-.doc vyvěšeno :11.3.2013            sejmuto: 26.3.2013

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Návrh rozpočtu 2013.pdf vyvěšeno:4,12.2012          sejmuto:19.12.2012

Návrh rozpočtu 2013.rtf vyvěšeno:3.12.2012       sejmuto:18.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 021927.JPG vyvěšeno:17.8.2012         sejmuto: 2.9.2012

Usnesení zastupitelstva obce 2013

Usnesení č.1/2013 010551.JPG                             vyvěšeno:23.1.2013    sejmuto:  6.2.2013
Usnesení č.2/2013  010117.JPG    010147.JPG     vyvěšeno: 27.3.2013   sejmuto:12.3.2013
Usnesení č.3/2013 010111.JPG                                vyvěšeno:4.6.2013    sejmuto: 20.6.2013
Usnesení č.4/2013  010125.JPG                                    vyvěšeno:12.7.2013    sejmuto: 28.7.2013
Usnesení č.5/2013  012849.JPG                                     vyvěšeno 11.9.2013    sejmuto 26.9.2013

Usnesení rady obce 2013

zápis rada únor 1-2013.doc      vyvěšeno: 26.února 2013   sejmuto:11.3.2013

Rok 2012

V06112K-Výkaz zisku a ztráty 2012.pdf
V06212K-příloha účetní uzávěrky 2012.pdf
V06012K-Rozvaha 2012.pdf
V04012K-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M.pdf

Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  10.9.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 14.9.2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

Změna velikosti písma

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Návštěvnost stránek

132884