Zajímavosti

File:Dolanky nad Ohri CZ pillar wayside shrine 083.jpg  Renesanční boží muka.   / na rohu ulic poblíž fary /

     Fara, kostel sv. Jiljí a zvonice od východu.

File:Dolanky nad Ohri CZ WWI and WWII memorial 076.jpg    Pomník obětem světových válek.

 

Kaple sv. Jiljí v Dolánkách nad Ohří

 Kaple nad pramenem je pozdně barokní stavba z 2. pol. 18.století s kruhovou základnou. Vstup do kaple je lemovám dvojicí pilastrů. Mezi pilastry je vstup do kaple s půlkruhovitým záklenkem. Kopule uzavírající kruhovou stavbu je zakončena otevřenou lucernou s kovovým křížkem na vrcholu.

            Roku 1771 nechal dolánecký farář Benedik Forst ( v Dolánkách  v letech 1770 až 1780) postavit zeď kolem pramene sv. Jiljí vytékajícího pod farním kostelem. Kolem kaple nechal udělat nové schody a ve zdi samotné kaple pak novou kamennou kašnu.Použitý kámen byl nalezen a vykopán na doláneckém hřbitově,kde patrně zůstal z doby  nové výstavby kostela sv. Jiljí tj. 1675 za Štěpána Kielmana, probošta doksanského kláštěra, kam dolánecký kostel náležel. (Jako kostel se připomíná již ve 14.stol., v roce 1588 byl rozšiřován a roku 1675 znova vystavěn). Do té doby vytékala voda z pramene sv. Jiljí do dřevěné nádoby,kterou musel bednář každý rok opravovat.

            Celá tato akce byla financována z almužen, které vhazovali do kasičky ti,co přicházeli kvůli svému zdraví a  považovali vodu z pramene za léčivou, nebo alespoň zdraví prospěšnou. Do kasičky se za dlouhou řadu let vybralo75zlatých a 22 krejcarů.

            Ve farní kronice začínající 1848 se mluví o obecní kapli sv. Jiljí,která byla v roce 1892 velikým nákladem opravena a téhož roku na sv. Václava posvěcena.V roce 1903 byla kaple se studánkou opět na náklady tehdejšího Obecního úřadu v Dolánkách opravena. Restaurovaná byla i soška sv. Jiljí, která patřila k inventáři kaple. Při této opravě byly odstraněny zašlé a značně poškozené papírové obrazy a místo nich zavěšen obraz sv. Tekly dovezený z Mikulovic u Znojma.

            V roce 1924 však musela být soška sv. Jiljí pro vandalismus uložena na dolánecké faře. O osudu obrazu sv. Tekly prameny mlčí.

            Patrocinium získala kaplička podle názvu pramene převzatého z patrocinia farního kostela sv. Jiljí .                                                    

  K poslední opravě kaple došlo v r. 2011 opět  nákladem OÚ v Dolánkách 

                                                                                                                           

                                                                                                                    M.M.D.

 

 

 

 

 

 

Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  10.9.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 14.9.2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

127534