Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů  a ohňostrojů způsobujících hluk .strana 1.JPG, strana 2.JPG

 

 

12.5.2016

  Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. 010139.JPG,010154.JPG,mapka.JPG

 

 

12.5.2016

 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů   Nová-MP_odpady-2012.doc

 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 021927.JPG 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů   OZV - MP -odpady 2012.doc 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 10.3.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10.3.2011
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - str. 1  
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - str. 2  

Řád veřejného pohřebiště obce Dolánky n.O..rtf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místnUsneseni ZO2-2015.docích poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  2016

 Usnesení ZO 1-2016.JPG

Usnesení ZO 2/2016 z 26.4.2016 010122.JPG

Usnesení ZO 3/2016 z 27.6.2016 021945.JPG

Usnesení ZO 4/2016 z 26.9.2016 ZÁPIS č.4-2016 26.9..doc

Usensení ZO 5/2016 z 21.11.2016 010107.JPG

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  2015

Usnesení ZO 6-2015.JPG 

Usnesení  ZO 5 -2015.JPG

Usnesení  ZO 4-2015.JPG

Usnesení ZO 3-2015.JPG

Usneseni ZO 2-2015.doc

Usnesení ZO 1-2015.JPG

 

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  2014

Usneseni zastupitelstva leden.JPG                     vyvěšeno: 21.1.2014          sejmuto:10.2.2014

 Usnesení ZO březen 2014.JPG                          vyvěšeno: 19.3.2014         sejmuto:4.4.2014

 Usnesení 6/2014-10.11.14010111.JPG              vyvěšeno:11.11.2014        sejmuto:27.11.2014

 

 

     
     
     
     
     

Oznámení

  • Poplatky za popelnice a psy na rok 2015
  Výše poplatků :
 
poplatek za odpad - trvale hlášená osoba 500,- Kč / osoba  
poplatek za odpad - chataři, chalupáři 500,- Kč / objekt  
poplatek za jednoho psa 100,- Kč / pes  
poplatek za každého dalšího psa 150,- Kč / pes  
Poplatky se vybírají od 13.ledna do 28.února 2015. Každý občan je povinen tyto poplatky uhradit nejpozději do 28.února 2015.  

Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  10.9.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 14.9.2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

127534