Veřejnoprávní smlouvy - SMLOUVY

Zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí pro obec Dolánky nad Ohří

010107.JPG 010148.JPG

Přestupky pro obec Dolánky nad Ohří vykonává město Litoměřice

 010930.JPG 011005.JPG 011041.JPG

ÚZEMNÍ PLÁN

ZMĚNA č 1 ÚP DOLÁNKY N O - 1 ZČÚ.pdf

ZMĚNA č.1 ÚP DOLÁNKY N.O. - 2.HLAVNÍ VÝKRES.pdf

ZMĚNA č.1 ÚP DOLÁNKY N.O. - 3.VÝKRES VPS,VPO.pdf

ZMĚNA č.1 ÚP DOLÁNKY N.O. - 4.KOORD.VÝKRES.pdf

ZMĚNA č.1 ÚP DOLÁNKY N.O. - 6.VÝKRES ZPF.pdf 

ZMĚNA č.1 ÚP DOLÁNKY N.O. - ZPRÁVA F2.pdf

 

 SMLOUVA O DÍLO 2016

Smlouva číslo 1/2016 -011755.JPG 011828.JPG 011901.JPG

Smlouva číslo 2/2016-011547.JPG 011626.JPG 011708.JPG

Smlouva číslo 3/2016 031928.JPG 031946.JPG 032000.JPG

Smlouva číslo 4/2016-031350.JPG 031407.JPG 031422.JPG

 

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ O PŘEVODU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

VZOR: Nová -Smlouva budoucí o převodu přípojky.doc

Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  24.4.2017
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 7.4.2017 od 18.00hod. v prostorách školy.

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

099120