Informace o veřejné zakázce Dolánky nad Ohří - kanalizaceDatum konání:
11.2.2014
Datum ukončení:
17.3.2014

Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dolánky nad Ohří - kanalizace
Druh Stavební práce
Popis V obci Dolánky nad Ohří je navržen tlakový kanalizační systém, který je řešen jako větvený v úhrnné délce 5818,19m, a který bude ukončen ve spojné šachtě ČOV Doksany. Tlakový páteřní systém je tvořen kmenovou stokou, na kterou jsou napojeny odbočné větve tlakového stokového systému umístěné v komunikacích. Tlakový kanalizační systém umožní napojit jednotlivé objekty s využitím odbočných částí s uzávěrem a domovních čerpacích jednotek. Řady tlakové kanalizace budou uloženy ve veřejně přístupných pozemcích z převážné části v komunikacích. Celkem takto bude uloženo 3918,30 m trubního vedení, které bude provedeno z polyethylenu PE100 v tlakovém provedení SDR17 (PN10) v profilech PEHD63x3,8; PEHD75x4,5; PEHD90x5,4 a PEHD110x6,6. Součástí stavby tlakové kanalizace bude vybudování domovních čerpacích jednotek (DČJ) u všech napojených objektů, které budou k jednotlivým větvím tlakového kanalizačního systému napojeny přes odbočné části řadů tlakové kanalizace s uzávěrem. Celkem bude takto realizováno 140 ks DČJ a 1715,30 m odbočných částí řadů tlakové kanalizace. Podrobná specifikace je v příloze Projektová dokumentace.

více na :  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46772731

Datum ukončení příjmu nabídek 17.03.2014 15:00:00

Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  10.9.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 14.9.2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

Změna velikosti písma

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Návštěvnost stránek

132883