Poplatek za odpad 2014Datum konání:
13.1.2014
Datum ukončení:
28.2.2014

OZNÁMENÍ

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč za kalendářní rok

 Poplatek platí:

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

  Splatnost poplatku do 28.února 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

platby:   - hotově na obecním úřadě

             - pro občany s trvalým pobytem možnost na účet 10924784/0600, variabilní                              symbol: rodné číslo, zpráva pro přijemce: odpad 2014


Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  10.9.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne 14.9.2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

Změna velikosti písma

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Návštěvnost stránek

132777