Dolánský občasník - Leden 2016Datum konání:
6.1.2016

Dolánský občasník

Leden 2016

 

PÁR INFORMACÍ Z OBCE:

K informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2016 sděluji následující:

Vyúčtování stočného za rok 2015 a 1.pololetí 2016 bude provedeno společně s vodným v letním období a to na základě podkladů, které obec obdrží od SčVk Litoměřice.

KANALIZACE:

Vás, kteří jste zapomněli vrátit na obec podepsanné vyhotovení

Smlouvy o smlouvě budoucí“ žádám, aby jste si na nás zkusili vzpomenou a podepsanou

nám ji přinesli.

Cena vodného a stočného vypsaná SVS a.s. Teplice pro 2016:

Cena V+S

pro rok 2016

Cena bez DPH

(Kč/m3)

Cena vč.

15 % DPH

(Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

43,20

49,68

Voda odkanalizovaná (stočné)

42,02

48,32

Celkem cena vody

85,22

98,0

 

ODPADY:

Dále bych Vás chtěl požádat, aby jste věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpady.

Zvláště co se týká plnosti popelnic. Je zbytečné nechat si každý týden vyvážet poloviční popelnici, která je obci fakturována jako vyvezená plná. Množství odpadu je určováno počtem vyvezených popelnic a je naprosto zbytečné takto utrácet peníze, které by bylo možné použít prospěšněji. Poplatek za svoz komunálního odpadu, který platí občané tj.500,-Kč nepokrývá cenu těchto služeb ani z 50%. Máme informace z dalších obcí, kde díky pozornosti občanů, kterou této problamatice věnují jsou výrazně úspěšnější a peníze zůstavají v obecní kase pro jiné účely.

Poplatky za svoz komunálního odpadu plaťte na účet obce

3681165399/0800 Česká spořitelna.

 

Na závěr si Vás i Vaše rodinné příslušníky dovoluji pozvat dne

  27.2.2016 od 20hod.

na taneční zábavu v kulturní místnosti ve škole.

 

To je pro dnešek vše.

 

 

                                                                                                                         J.S.

 

DOLÁNSKÝ OBČASNÍK2.doc


Obec Dolánky nad Ohří
Starosta obce Dolánky, dle §92 a §93,
Zákona o obcích číslo 128/2000zb.
o obcích(obec.zřízení)svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne  19.2.2018
od 18:00hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

            Děkujeme

firmě Júza Josef -Chodouny

  za  sponzorský dar pro děti

Územní plán obce

Územní plán

https://ipo.antee.cz/user.php?oid=233923&nid=2228

Veřejná schůze pro občany

Veřejná schůze pro občany dne .......2018 od 18.00hod. v prostorách školy.

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Aktuality

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

115468